Position IV | Missiekapel Heythuysen

  English: scroll down

Position IV in Heythuysen is een sculpturale installatie opgebouwd uit rode kleding die gedurende de expositieperiode van drie maanden in verschillende stadia te zien zal zijn. Deze specifieke beeldengroep verwijst in compositie naar Christelijke beeldhouw- en schilderkunst, maar is vanuit verschillende culturele kaders te bezien. Ze komt in een reeks van installaties die ik al vanaf 2012 op verschillende locaties ontwikkel. Het materiaalgebruik van afgedankte rode kleding verwijst naar verschillende achterliggende maatschappelijke aspecten, zoals uitbuiting, wegwerpcultuur en vernietiging van de natuur maar elk van de werken krijgt een eigen lading. Bezoekers kunnen gedurende drie maanden verschillende stadia volgen: zo kan bij elk bezoek iets veranderd of toegevoegd zijn en kan de bezoeker niet alleen de momenten zien maar ook een verloop volgen, zoals in een film. Alleen zijn de momenten langer zichtbaar. Elke fase heeft zijn eigen zeggingskracht. Daarmee trotseer ik het normaliter statische gegeven van sculptuur, wat past binnen de lijn van mijn werk en sluit aan bij het gegeven dat alles in beweging en veranderlijk is, ook ervaring en interpretatie. 

5 september t/m 28 november 2021

Missiekapel bij de kerk in het centrum van Heythuysen


Volg hier de ontwikkeling!

Voor een bericht bij update mail 'update Missiekapel' via de website


English

‘Position’ IV in Heythuysen is a sculptural installation made of red clothing that will be shown in various stages during the three-month exhibition period. This specific group of sculptures refers in composition to Christian sculpture and painting, but can be viewed from different cultural perspectives. It comes in a series of installations that I have been developing in various locations since 2012. The use of materials for discarded red clothing refers to various underlying social aspects, such as exploitation, disposable culture and destruction of nature, but each of the works has its own meaning. Visitors can follow different stages during three months: for example, something may have changed or been added during each visit and the visitor can not only see the moments, but also follow a course, as in a film. Only the moments are longer visible. Each phase has its own expressiveness. With this I defy the normally static fact of sculpture, which fits within the line of my work and fits in with the fact that everything is in motion and changeable, including experience and interpretation.


The chapel is closed with a glass wall so anybody can come and see whenever they like. I consider it a public space art project and an intervention because it’s relationship with the space. This way of working is a kind of sculptural graffiti. 


Follow the process here!Reacties

Populaire posts