Position IV | Missiekapel Heythuysen

 
Position IV is een sculpturale installatie opgebouwd uit rode kleding. Ze was te zien gedurende de expositieperiode van drie maanden (september t/m november 2021) in verschillende stadia te zien te zien in 'De Missiekapel' in het centrum van Heythuysen naast de kerk. Bezoekers en voorbijgangers konden de verschillende stadia volgen en zo een verloop ontdekken. Zoals in een film, alleen zijn de momenten langer zichtbaar en elke fase heeft zijn eigen zeggingskracht. Het normaliter statische gegeven van sculptuur is daarmee verlaten. Dit past in de algemene werkwijze van de kunstenaar, aansluitend bij het gegeven dat alles in beweging en veranderlijk is, ook ervaring en interpretatie. De beeldengroep verwijst in compositie naar Christelijke beeldhouw- en schilderkunst, maar is vanuit verschillende culturele en maatschappelijke kaders te bezien.

Dit werk komt in een reeks van installaties die al vanaf 2012 op verschillende locaties te zien waren. Het materiaalgebruik is afgedankte rode kleding, waar verschillende achterliggende maatschappelijke aspecten aan verbonden zijn. Bij voorbeeld uitbuiting, wegwerpcultuur en vernietiging van de natuur. Maar elk van de werken heeft een eigen lading. Position IV - 1

POSITION IV - 1

Position IV - 2

De eerste opstelling van installatie POSITION IV werd aangevuld met een tweede figuur, wat grote gevolgen had voor de toch al gevoelige positie van de eerste.

POSITION IV - 2


Position IV - 3

Ook in de derde en laatste fase is er nog een figuur aan het bestaande beeld toegevoegd. Niet langer twee individuen in relatie maar nu is er sprake van een groep. Het veranderd niets aan de houdingen van de eerste twee, wel de situatie. De beeldengroep is hierdoor vanuit een nieuw perspectief te bezien.

POSITION IV - 3


#position - additional project

Aan de installatie is #Positie IV gekoppeld. De hashtag wordt gebruikt op sociale media en brengt allerlei berichten samen waarin de term relevant is voor het onderwerp. Samen tonen ze een hedendaags beeld van een sterk hiërarchische samenleving die wordt gekenmerkt door (gender)ongelijkheid. Een selectie wordt als tijddocument samengebracht in een video op smartphone-formaat. Het kan worden begrepen in relatie tot de sculpturale installatie of onafhankelijk. Maar ook als document dat de verschillende betekenissen en maatschappelijke context van 'positie' wereldwijd definieert. 
English

Position IV in Heythuysen is a sculptural installation made of red clothing. It came in various stages during the three-month exhibition period, eventually leading to a group of three sculptures. The composition refers to Christian sculpture and painting, but the work can be viewed from several cultural and social frameworks. This work comes in a series of installations that have been on display at various locations since 2012. The use of materials is discarded red clothing, to which various underlying social aspects are associated. For example, exploitation, throwaway culture and destruction of nature. But each of the works has its own charge. Visitors and passers-by were able to follow the different stages for three months and discover a course, as in a film. Only the moments are visible over a longer time span and each phase has its own expressiveness. The normally static fact of sculpture has been broken with this installation. This is in line with the artists general working method and the fact that everything is in motion and changeable, including experience and interpretation.


The chapel is closed with a glass wall so anybody could come and see, night and day. It's actually a public space art project and an intervention because it’s relationship with the space and place. A kind of sculptural graffiti. 


Development:


Position IV - 2


The first arrangement evolved into a new one: A second figure was  added, which changed the position of the first drastically.


Position IV - 3


In the third and final phase, a last figure came to the scene. this means there's no longer two individuals in relationship; now it's a group. This doesn't change the position of the first two, but it does change the situation as a whole, which allows to view the sculpture group from a completely new perspective.


In addition to the installation #Position IV is linked to the project. The hashtag is used on social media and brings together all kinds of messages in which the term is relevant for the topic. Together they show a contemporary picture of a highly hierarchical society characterised by (gender) inequality. A selection  is brought together as a time document in a smartphone-sized video. It can be understood in relation to the sculptural installation or independently. But also as a document that defines the various meanings and social context of 'position' worldwide.


Watch the video


Related blog: Position II

Reacties

Populaire posts